AXIF s.r.o.

Rating a informácie o AXIF s.r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre AXIF s.r.o. 11029 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 482339. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 44.3559% spoločností je horších ako AXIF s.r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti AXIF s.r.o." href="http://axif.sk-rating.com/">
   <img src="http://axif.sk-rating.com/axif.png" width="150" height="25" alt="Rating AXIF s.r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating AXIF s.r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia